TRADICE VÝROBY SKLA

Výroba skla má v České republice velmi bohatou a dlouhou tradici. Již ve 13. století našeho letopočtu jsou známy a historicky dochovány zmínky o výrobě skla.

více o vyrobě skla

GLASS STUDIO MÜLLER V HOLICÍCH

Sklářský mistr Igor Müller (1969) se narodil v Novém Městě na Moravě, absolvoval na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě – obor hutní zpravování skla.

více o sklárně

TRADICE VÝROBY SKLA

Výroba skla má v České Republice velmi bohatou a dlouhou tradici. Již v druhém tisíciletí jsou známy a historicky dochovány důkazy výroby skla.

více o vyrobě skla