Tradice výroby skla

Výroba skla má v České republice velmi bohatou a dlouholetou tradici. Již ve 13. století našeho letopočtu jsou známy a historicky dochovány důkazy výroby skla. Sklářské hutě byly v pohraničních oblastech, kde byl dostatek dřeva pro vytápění sklářských hutí a pro výrobu potaše. Sklářství se následně rozvíjelo, přibývalo sklářských hutí a sklářských mistrů. České umělecko-užitné sklo bylo prezentováno v rámci všech světových výstav po celém světě. Vývoj hutní výroby skla v průběhu minulého tisíciletí procházel řadou změn a kopíroval změny uměleckých stylů v průběhu staletí. Stále se celosvětově hodnotí tradiční výroba skla, ručně foukané a tvarované sklo, s důrazem na tradiční technologii a umění sklářských mistrů.

Sklářské výrobky se staly velmi oblíbeným obohacením soukromých sbírek umění a uměleckých galerií. Také užitné sklo bylo přijímáno velmi pozitivně v domácnostech po celé Evropě i v zámoří.

Inspirací pro výrobu secesního skla se stala tvorba sklárny v Klášterském mlýně, Lötz sklárna na Šumavě. Tam se na přelomu 19. a 20. století produkovalo sklo světové kvality a obliby. Celosvětový věhlas si české sklo získalo v rámci EXPO výstav od 19. století až do současnosti.

Glass Studio Müller v Holicích

Sklářský mistr Igor Müller (1969) se narodil v Novém Městě na Moravě. Absolvoval na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě – obor hutní zpracování skla. Pod vedením akademického sochaře Pavla Ježka a sklářského mistra Stanislava Šimůnka získal zkušenosti a dovednosti sklářského mistra.

Dále rozvíjel své umění v několika sklárnách v Čechách a na Moravě. V letech 1994 – 1997 byl angažován v USA ve státě Vermont – Simon Pearce Glass Company.

Po návratu do Čech zakládá v roce 1998 vlastní sklárnu – Glass Studio Müller, Holice v Čechách, Česká republika. Sklárna produkuje výrobky secesního a renesančního skla, vlastní uměleckou tvorbu a spolupracuje s umělci a návrháři na výrobě uměleckého skla podle jejich návrhů. Vyrábí i umělecké sklo na zakázku. Drží se ve své tvorbě tradičních technologií a osvědčených postupů. Igor Müller patří v současnosti mezi nejlepší skláře v ČR.

Umělecké sklo ze sklárny Glass Studio Müller v Holicích má více než 22-ti letou tradici výroby hutních sklářských výrobků v Čechách. Produkce sklárny je komerčně velice úspěšná a oblíbená.

Tradice výroby skla

Výroba skla má v České republice velmi bohatou a dlouhou tradici. Již ve 13. století našeho letopočtu jsou známy a historicky dochovány důkazy výroby skla. Sklářské hutě byly v pohraničních oblastech, kde byl dostatek dřeva pro vytápění sklářských hutí a pro výrobu potaše. Sklářství se následně rozvíjelo, přibývalo sklářských hutí a sklářských mistrů. České umělecko-užitné sklo bylo prezentováno v rámci všech světových výstav po celém světě. Vývoj hutní výroby skla v průběhu minulého tisíciletí procházel řadou změn a kopíroval změny uměleckých stylů v průběhu staletí. Stále se celosvětově hodnotí tradiční výroba skla, ručně foukané a tvarované sklo, s důrazem na tradiční technologii a umění sklářských mistrů.

Sklářské výrobky se staly velmi oblíbeným obohacením soukromých sbírek umění a uměleckých galerií. Také užitné sklo bylo přijímáno velmi pozitivně v domácnostech po celé Evropě i v zámoří.

Inspirací pro výrobu secesního skla se stala tvorba sklárny v Klášterském mlýně, Lötz sklárna na Šumavě. Tam se na přelomu 19. a 20. století produkovalo sklo světové kvality a obliby. Celosvětový věhlas si české sklo získalo v rámci EXPO výstav od 19. století až do současnosti.

Glass Studio Müller v Holicích

Sklářský mistr Igor Müller (1969) se narodil v Novém Městě na Moravě. Absolvoval na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě – obor hutní zpracování skla. Pod vedením akademického sochaře Pavla Ježka a sklářského mistra Stanislava Šimůnka získal zkušenosti a dovednosti sklářského mistra.

Dále rozvíjel své umění v několika sklárnách v Čechách a na Moravě. V letech 1994 – 1997 byl angažován v USA ve státě Vermont – Simon Pearce Glass Company.

Po návratu do Čech zakládá v roce 1998 vlastní sklárnu – Glass Studio Müller, Holice v Čechách, Česká republika. Sklárna produkuje výrobky secesního a renesančního skla, vlastní uměleckou tvorbu a spolupracuje s umělci a návrháři na výrobě uměleckého skla podle jejich návrhů. Vyrábí i umělecké sklo na zakázku. Drží se ve své tvorbě tradičních technologií a osvědčených postupů. Igor Müller patří v současnosti mezi nejlepší skláře v ČR.

Umělecké sklo ze sklárny Glass Studio Müller v Holicích má více než 22-ti letou tradici výroby hutních sklářských výrobků v Čechách. Produkce sklárny je komerčně velice úspěšná a oblíbená.